Bariery podatkowe

237.

Brak spójnych przepisów o podatkach dochodowych.
Brak spójnych przepisów o podatkach dochodowych. Dotychczasowe ustawy, nowelizowane ponad 100 – krotnie, stanowią skomplikowany zbiór przepisów w wielu miejscach wadliwie skonstruowany i całkowicie nieczytelny dla przeciętnego podatnika. Ustawy są w takim stanie, że kolejne nawet korzystne dla podatników zmiany mogą przynieść uboczny skutek w postaci pogorszenia ich jakości legislacyjnej.
Przepisy o podatkach dochodowych nowelizowane ponad 100 razy.
Przygotowanie i uchwalenie nowych ustaw o podatkach dochodowych w podziale na: ustawę o podatku dochodowym od przedsiębiorców i ustawę o podatku od dochodów osobistych. W ustawach tych należy zastosować nową technikę opisu konstrukcji podatku, grupującą określone przepisy powiązane podmiotowo lub przedmiotowo w jednej pozycji redakcyjnej.
Lista