Bariery wynikające ze stosunków pracy

Lista barier związanych z: Bariery wynikające z przepisów prawa pracy

wyświetl listę
 • Bariery wynikające z przepisów...110.

  Nadmierna sztywność przepisów prawa pracy....

  Nadmierna sztywność przepisów prawa pracy.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...111.

  Uciążliwym dla pracodawców w przestrzeganiu...

  Uciążliwym dla pracodawców w przestrzeganiu wymogów ochrony danych osobowych jest art. 22/1 Kodeksu pracy. Określa się w nim, jakich informacji...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...112.

  Nadmierne obowiązki informacyjne w przypadku...

  Nadmierne obowiązki informacyjne w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Pracodawca musi na piśmie poinformować pracowników o...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...113.

  Wprowadzenie konstrukcji jednej umowy o pracę....

  Dzięki proponowanej zmianie pracownicy z dłuższym stażem będą nabywać coraz więcej uprawnień dotyczących ochrony stosunku pracy. Tym samym zakres...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...114.

  Niedostateczna długość okresu próbnego...

  Niedostateczna długość okresu próbnego w przypadku niektórych prac.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...115.

  Nie odpowiada potrzebom pracodawców przyjęty...

  Nie odpowiada potrzebom pracodawców przyjęty nowy sposób limitowania umów o pracę zawieranych na czas określony. Nie do przyjęcia jest okres...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...116.

  Pracodawcy nie uznają za zasadny obowiązek...

  Pracodawcy nie uznają za zasadny obowiązek zawiadomienia inspekcji pracy w terminie 5 dni roboczych o zawarciu umowy na dłuższy okres niż dopuszcza...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...117.

  Nadmierne obowiązki informacyjne.

  Nadmierne obowiązki informacyjne.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...118.

  Nieskuteczność wypowiedzenia lub rozwiązania...

  Nieskuteczność wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w przypadku nieobecności pracownika.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...119.

  Należy dokonać zmiany w zakresie liczenia...

  Należy dokonać zmiany w zakresie liczenia okresu wypowiedzenia.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...120.

  Podawanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie...

  Podawanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę stanowi nadmierną uciążliwość w praktyce, zwłaszcza na etapie postępowania...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...121.

  Należy utrzymać odrębność umowy na zastępstwo...

  Należy utrzymać odrębność umowy na zastępstwo przez zachowanie obecnie obowiązującego okresu wypowiedzenia. Nie jest zasadne traktowanie tej umowy...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...122.

  Przepis Kodeksu rozróżnia wymiar urlopu...

  Przepis Kodeksu rozróżnia wymiar urlopu na poszukiwanie pracy od okresu zatrudnienia i okresu wypowiedzenia umowy o pracę. K.p. przewiduje 3 dni urlopu...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...123.

  Konieczność poinformowania o zamiarze wypowiedzenia...

  Konieczność poinformowania o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony reprezentującej pracownika zakładowej...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...124.

  Wydłużenie okresu ochronnego pracowników...

  Wydłużenie okresu ochronnego pracowników w wieku okołoemerytalnym z 2 do 4 lat de facto osłabia pozycję tych osób na rynku pracy. Konieczne jest...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...125.

  Zbyt mały katalog możliwości zmiany warunków...

  Zbyt mały katalog możliwości zmiany warunków pracy pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury – np. brak możliwości przeniesienia...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...126.

  Orzekanie przez sądy o przywróceniu pracownika...

  Orzekanie przez sądy o przywróceniu pracownika do pracy rodzi kłopotliwe skutki dla obu stron.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...127.

  Wprowadzenie ułatwienia dla pracodawcy w...

  Wprowadzenie ułatwienia dla pracodawcy w związku z koniecznością poinformowania pracownika o rozwiązaniu z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia w...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...128.

  W kodeksie pracy zostały uregulowane jedynie...

  W kodeksie pracy zostały uregulowane jedynie zasady postępowania oraz sankcje w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, gdy pracodawca...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...129.

  Założenia przy konstruowaniu rozwiązań...

  Założenia przy konstruowaniu rozwiązań prawnych dotyczących telepracy były takie, aby zwiększyć zatrudnienie w formie telepracy osób starszych,...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...130.

  Obecny kształt art. 772 Kp powoduje sytuacje,...

  Obecny kształt art. 772 Kp powoduje sytuacje, w których brak porozumienia stron pozbawia pracowników zakładowych źródeł prawa, np. po rozwiązaniu...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...131.

  Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może...

  Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być zrealizowany w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...132.

  Przepis wprowadza ograniczenie do 14 dni...

  Przepis wprowadza ograniczenie do 14 dni okresu wypłaty wynagrodzenia za okres choroby pracownikowi, który ukończył 50 lat. Taki sam termin powinien...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...133.

  Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek...

  Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek archiwizacji i przechowywania (w formie tradycyjnych teczek) dokumentacji pracowniczej w szczegółowo określonych...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...134.

  Wydawanie świadectw pracy

  Wydawanie świadectw pracy

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...135.

  Brak zapisów dotyczących zagadnienia monitoringu...

  Brak zapisów dotyczących zagadnienia monitoringu w miejscu pracy – brak definicji oraz wskazania dozwolonych rodzajów monitoringu.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...136.

  Zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie...

  Zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu wyeliminowania barier utrudniających kształcenie pracowników.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...137.

  Obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi...

  Obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi wszystkich wewnętrznych regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń). Zapis ten znacząco...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...138.

  System obliczania wymiaru czasu pracy

  System obliczania wymiaru czasu pracy opiera się na 2 normach - dobowej 8 godzinnej oraz 40 godzinnej, przeciętnej tygodniowej. Takie rozwiązanie powoduje...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...139.

  Zbyt wysokie dodatki za nadgodziny

  Zbyt wysokie dodatki za nadgodziny

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...140.

  Zbyt wysoki wymiar czasu wolnego od pracy...

  Zbyt wysoki wymiar czasu wolnego od pracy w przypadku braku wniosku pracownika (1:1,5)

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...141.

  Brak pełnej możliwości wywiązania się...

  Brak pełnej możliwości wywiązania się pracodawcy z obowiązku rekompensowania pracownikowi czasu pracy. Jeśli pracownik wykonuje pracę w dniu...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...142.

  Sztywne przepisy dotyczących pracy ponad...

  Sztywne przepisy dotyczących pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...143.

  Niska elastyczność czasu pracy

  Niska elastyczność czasu pracy, postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...144.

  Jednym z elementów elastyczności w stosunkach...

  Jednym z elementów elastyczności w stosunkach pracy, która nie zagraża stabilizacji zatrudnienia i bezpieczeństwu pracowników jest większa możliwość...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...144.

  Jednym z elementów elastyczności w stosunkach...

  Jednym z elementów elastyczności w stosunkach pracy, która nie zagraża stabilizacji zatrudnienia i bezpieczeństwu pracowników jest większa możliwość...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...145.

  Pomimo, iż pracownik nie świadczy pracy...

  Pomimo, iż pracownik nie świadczy pracy przez cały rok, nabywa prawo do pełnego urlopu, co powoduje podwyższenie kosztów pracy.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...146.

  Nadmierne koszty pracy wynikające z wliczania...

  Nadmierne koszty pracy wynikające z wliczania nauki do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...147.

  Przepis stanowiący, że pracownikowi, który...

  Przepis stanowiący, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie w ciągu tego roku uzyskał prawo do urlopu w wyższym...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...148.

  Prawo do urlopu na żądanie

  Prawo do urlopu na żądanie często dezorganizuje pracę w zakładzie pracy (w szczególności dotyczy to MSP, gdzie zapewnienie zastępstwa jest niemożliwe)....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...149.

  Kodeks pracy przewiduje, że pracownik uprawniony...

  Kodeks pracy przewiduje, że pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...150.

  U pracodawców zatrudniających co najmniej...

  U pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi korzystającemu z obniżonego wymiaru...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...151.

  Nieracjonalność przepisów określających...

  Nieracjonalność przepisów określających uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...152.

  Nadmierne obowiązki związane ze szkoleniami...

  Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...153.

  Brak spójności w przepisach dotyczących...

  Art. 2373 § 2 Kodeksu pracy, art. 11 Rozporządzenia stanowią, że nie można dopuścić pracownika przed przeszkoleniem go w zakresie BHP, natomiast...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...154.

  Brak przepisów dotyczących pracowników...

  Brak przepisów dotyczących pracowników zatrudnianych przez osoby fizyczne, np. opiekunki do dziecka.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...155.

  Sztywne określenie liczby godzin

  Sztywne określenie liczby godzin oraz obowiązku prowadzenia szkolenia stanowiskowego przez osobę kierującą pracą pracownika

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z przepisów...156.

  W aktualnym stanie prawnym istnieją poważne...

  W aktualnym stanie prawnym istnieją poważne ograniczenia umożliwiające optymalizację zasobów ludzkich przez spółki skupione w ramach jednej grupy...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Bariery wynikające z układów zbiorowych pracy, ustawy o związkach zawodowych I ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

wyświetl listę
 • Bariery wynikające z układów...157.

  Ustawa o związkach zawodowych

  Ustawa o związkach zawodowych w wymiarze, w jakim dotyczy zakładowych organizacji związkowych, nadaje małym związkom zawodowym praktycznie takie same...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...158.

  Ochrona stosunku pracy osób, które zajmują...

  Ochrona stosunku pracy osób, które zajmują funkcyjne stanowiska we władzach związków zawodowych. Osoby takie nie mogą być rozliczane jako pracownicy....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...159.

  Organizacja związkowa nie przekazuje do...

  Organizacja związkowa nie przekazuje do wiadomości pracodawców imiennych list swych członków zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...160.

  Nadmierna biurokracja w budowaniu relacji...

  Nadmierna biurokracja w budowaniu relacji pracodawca – związki zawodowe na poziomie zakładu pracy. W sytuacji, gdy w zakładach pracy działa kilka...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...161.

  Brak wystarczających zachęt dla pracodawców...

  Brak wystarczających zachęt dla pracodawców do zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy w szerszym wymiarze. Konieczna jest deregulacja...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...162.

  Brak regulacji określających stosowanie...

  Brak regulacji określających stosowanie ponadzakładowego układu zbiorowego w przypadku wystąpienia pracodawcy z organizacji pracodawców, która zawarła...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...163.

  Zbyt szeroki zakres szczególnej ochrony...

  Istnieje ponad 40 grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W przypadku zwolnień...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...164.

  Brak sądowej kontroli legalności sporu...

  Brak sądowej kontroli legalności sporu zbiorowego.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...165.

  Niewystarczający zakres instrumentów w...

  Niewystarczający zakres instrumentów w rozstrzyganiu sporów na poziomie zakładu pracy. Pracodawca nie ma możliwości reagowania w przypadku, gdy strajk...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Bariery w obszarze rynku pracy

wyświetl listę
 • Bariery w obszarze rynku pracy...166.

  Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i...

  Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po nowelizacji z 2014 r. dają możliwość kontraktowania usług w zakresie aktywizacji...

  czytaj więcej
 • Bariery w obszarze rynku pracy...167.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami efektywność...

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami efektywność zatrudnieniowa jest określona jako stosunek liczby osób bezrobotnych, które po zakończeniu udziału...

  czytaj więcej
 • Bariery w obszarze rynku pracy...168.

  Nadmierne obowiązki pracodawcy dokonującego...

  Nadmierne obowiązki pracodawcy dokonującego zwolnień grupowych. W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania...

  czytaj więcej
 • Bariery w obszarze rynku pracy...169.

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy wymaga zmian....

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy wymaga zmian, które pozwolą na zwiększenie efektywności wydatków, ograniczenie zbędnych obciążeń biurokratycznych,...

  czytaj więcej
 • Bariery w obszarze rynku pracy...170.

  Fundusz Pracy, utrzymywany ze składek pracodawców,...

  Fundusz Pracy, utrzymywany ze składek pracodawców, jest obciążany dopłacaniem do grup społecznych nie mających bezpośredniego związku z rynkiem...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Bariery w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

wyświetl listę
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...171.

  Zgodnie z przyjętą wykładnią, jeżeli...

  Zgodnie z przyjętą wykładnią, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed osiągnięciem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego,...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...172.

  Ograniczenie zakresu prac wykonywanych przez...

  Ograniczenie zakresu prac wykonywanych przez pracownika tymczasowego. Zakaz wykonywania przez pracowników tymczasowych prac szczególnie niebezpiecznych...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...173.

  Ograniczenie długości zatrudnienia pracownika...

  Ograniczenie długości zatrudnienia pracownika tymczasowego do 18 miesięcy. Ograniczenie okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych w celu skierowania...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...174.

  Brak szczególnych przepisów dotyczących...

  Brak szczególnych przepisów dotyczących odprowadzania składki na PFRON przez agencje pracy tymczasowej. Agencja nie jest w stanie zrealizować postulatu...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...175.

  Brak wyłączeń w odniesieniu do agencji...

  Brak wyłączeń w odniesieniu do agencji z zakresu stosowania przepisów ustawy o ZFŚS. Zatrudnianie przez agencję pracy tymczasowej pracowników tymczasowych...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...176.

  W obecnym stanie prawnym do obliczenia podstawy...

  W obecnym stanie prawnym do obliczenia podstawy zasiłku chorobowego dla pracowników tymczasowych nie uwzględnia się wynagrodzenia z kolejno następujących...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...177.

  Możliwość zatrudniania w ramach pracy...

  Obecnie mimo braku ograniczeń formalnych pozwalających na zatrudnianie pracowników tymczasowych w sektorze publicznym w praktyce rozwiązanie to stosuje...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Bariery w zatrudnianiu cudzoziemców

wyświetl listę
 • Bariery w zatrudnianiu cudzoziemców...178.

  Przy procedurze zatrudnienia cudzoziemca...

  Przy procedurze zatrudnienia cudzoziemca istnieje wymóg dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty o braku możliwości...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu cudzoziemców...179.

  Jedną z przyczyn odmowy wjazdu cudzoziemca...

  Jedną z przyczyn odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zagrożenie dla zdrowia publicznego.

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu cudzoziemców...180.

  Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na...

  Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Bariery wynikające z innych norm prawnych w obszarze stosunków pracy

wyświetl listę
 • Bariery wynikające z innych...181.

  Ustawa o społecznej inspekcji pracy.

  Ustawa o społecznej inspekcji pracy nie określa dopuszczalnej liczby społecznych inspektorów pracy u pracodawcy. Prowadzi to do nadużycia prawa poprzez...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...182.

  Obowiązek wystawiania druków deklaracji...

  Obowiązek wystawiania druków deklaracji podatkowych dla pracowników w trakcie trwania roku podatkowego w sytuacji, gdy umowa o pracę ulega zakończeniu....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...183.

  Brak możliwości zawierania porozumień...

  Brak możliwości zawierania porozumień dotyczących informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Przepisy prawa pracy pozwalały na...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...184.

  Pracownicy, którzy wstąpią do Narodowych...

  Pracownicy, którzy wstąpią do Narodowych Sił Rezerwowych będą chronieni przed zwolnieniem z pracy (zakaz wypowiedzenia i rozwiązania) nie tylko...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...185.

  Brak kontroli społecznej nad Funduszem Gwarantowanych...

  Brak kontroli społecznej nad Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...186.

  Zapisy o obowiązku organizowania przez pracodawców...

  Zapisy o obowiązku organizowania przez pracodawców palarni w zakładach zatrudniających powyżej 20 pracowników. Obowiązek organizowania przez pracodawców...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...187.

  Bardzo rozbudowane obowiązki pracodawców...

  Bardzo rozbudowane obowiązki pracodawców w zakresie spełnienia warunków, jakie mają być spełnione w pomieszczeniach pracy, bardzo często pracodawcy...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...188.

  Przepisy nie uwzględniają możliwości

  Przepisy nie uwzględniają możliwości uzależnienia normatywów dźwigania od indywidualnych predyspozycji pracownika – np. wieku. Przepisy te powodują...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...189.

  Zapis stanowiący, że umowa pomiędzy podmiotem...

  Zapis stanowiący, że umowa pomiędzy podmiotem zobowiązanym do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej a podstawową jednostką służby medycyny...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...190.

  Zbyt wysoka opłata prolongacyjna od odroczonych...

  Zbyt wysoka opłata prolongacyjna od odroczonych lub podzielonych na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia. Opłata wynosi 50% stawki odsetek...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...191.

  Zapis stanowiący, że osoby podlegające...

  Zapis stanowiący, że osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu otrzymują prawo do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia,...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...192.

  Zbyt szeroko zakrojone obowiązki sprawozdawcze...

  Zbyt szeroko zakrojone obowiązki sprawozdawcze wobec PFRON, GUS, UOKiK, NBP, inspekcji i in.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...193.

  Zbyt krótki okres, na jaki może zostać...

  Zbyt krótki okres, na jaki może zostać zawarta umowa o praktykę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres ten nie może przekroczyć trzech miesięcy....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...194.

  Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla...

  Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla praktykanta. Maksymalna suma, jaką osoba na praktyce może otrzymać wynosi dziś dwukrotność wynagrodzenia...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...195.

  Zmiana art. 191 Konstytucji RP

  Zmiana art. 191 Konstytucji RP, która jednoznacznie ureguluje kwestię uprawnień do składania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustawowych...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...196.

  Nieuznawanie legitymacji organizacji pracodawców...

  Nieuznawanie legitymacji organizacji pracodawców do występowania do Trybunału Konstytucyjnego we wszystkich sprawach dotyczących członków.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...197.

  W zdecydowanej większości przypadków wprowadzane...

  W zdecydowanej większości przypadków wprowadzane ustawy nakładają na pracodawców konkretne obowiązki, a jednocześnie brakuje określenia jednoznacznej...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...198.

  Pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji...

  Pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji imiennej listy pracowników, którzy są członkami związku. Ma to istotne znaczenie przy określaniu przez...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...199.

  Problem sporów o całkowite zwolnienie z...

  Problem sporów o całkowite zwolnienie z pracy dla przewodniczącego i pozostałych członków zarządu związku. Z racji tego, że zwolnienie ze świadczenia...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Bariery wynikające z niedopasowania systemu edukacji do rynku pracy.

wyświetl listę
 • Bariery wynikające z niedopasowania...200.

  Nierówne traktowanie uczelni publicznych...

  Nierówne traktowanie uczelni publicznych i niepublicznych przejawiające się w braku ustawowych gwarancji dających możliwość ubiegania się przez...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...201.

  Brak miarodajnej analizy/ właściwego systemu...

  Brak miarodajnej analizy/ właściwego systemu monitorowania zmian dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na konkretne zawody na poziomie centralnym...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...202.

  Rozbieżności pomiędzy „klasyfikacją...

  Rozbieżności pomiędzy „klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego”(opracowywaną przez MEN) a „klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...203.

  Niewystarczający poziom współpracy pomiędzy...

  Niewystarczający poziom współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami a pracodawcami, czego konsekwencją jest między innymi brak dopasowania kompetencji...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...204.

  Nieadekwatny model kształcenia wynikający...

  Nieadekwatny model kształcenia wynikający z dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktyką zawodową. Brakuje nauczycieli przedmiotów...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...205.

  Mało efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe....

  Mało efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...206.

  Zbyt skomplikowana procedura wprowadzania...

  Zbyt skomplikowana procedura wprowadzania nowego zawodu, podczas której pracodawca napotyka na szereg biurokratycznych barier. Brak odpowiedniego wsparcia...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

wyświetl listę
 • Bariery w zatrudnianiu osób...207.

  Stygmatyzujący charakter definicji stopnia...

  Stygmatyzujący charakter definicji stopnia niepełnosprawności. Aktualnie obowiązująca definicja zarówno osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...208.

  Niepełnosprawny pracownik nie może pracować...

  Niepełnosprawny pracownik nie może pracować w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej.

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...209.

  Pracownikowi niepełnosprawnemu prócz urlopu...

  Pracownikowi niepełnosprawnemu prócz urlopu wypoczynkowego przysługującego wszystkim pracownikom (20 lub 26 dni w roku), jeżeli jest osobą niepełnosprawną...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...210.

  Obecne brzmienie art. 22

  Obecne brzmienie art. 22 sprzyja nadużyciom w zakresie udzielanych ulg we wpłatach na PFRON, co prowadzi do zachwiania zasady konkurencyjności na rynku...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...211.

  Zgodnie z aktualnym stanem prawnym osobie...

  Zgodnie z aktualnym stanem prawnym osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...212.

  Licząc stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych...

  Licząc stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do ulg we wpłatach do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, pracodawca może...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...213.

  Osoby niepełnosprawne w Polsce są zniechęcane...

  Osoby niepełnosprawne w Polsce są zniechęcane do aktywności zawodowej przez tzw. pułapkę świadczeniową. W obecnej sytuacji próg zawieszający...

  czytaj więcej