Bariery ogólnogospodarcze

1.

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia o kontynuowaniu
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych do sądu administracyjnego, w wyniku czego przepisy o sprzeciwie nie chronią przedsiębiorców przed działaniami organów kontrolnych działających niezgodnie z prawem.
Art. 84 c Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Sygnatura akt II GSK 695/12
Należy wskazać jednoznacznie w przepisach ustawy, iż na postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Lista