Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

298.

Ograniczona funkcjonalność Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)
Ograniczona funkcjonalność Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE).

Działające w regionach COIE mają bardzo ograniczony zakres funkcji wspierających realnie internacjonalizację firm MSP w porównaniu do podobnych instytucji działających w krajach osiągających znaczące sukcesy w handlu międzynarodowym. COIE pełnią w zasadzie proste funkcje informacyjne, natomiast nie są w stanie świadczyć usług doradczych dla lokalnych przedsiębiorców. Ponadto często stają się tylko dodatkowym podmiotem systemowym (pośrednikiem) pomiędzy firmami a WPHI.
Konstrukcja zakresu działalności COIE; brak odpowiednich zasobów kapitałowych oraz ludzkich (ekspertów ds. internacjonalizacji, doradców biznesowych).
Poszerzenie zakresu działalności COIE poprzez dodanie nowych produktów do ich oferty; zwiększenie zasobów COIE, w tym zwłaszcza wykwalifikowanego personelu; zmiana sposobu wyłaniania na poziomie regionów instytucji pełniącej funkcje COIE (np. przyjęcie formuły konkursowej).
Lista