Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

Lista barier związanych z: Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

wyświetl listę
 • Bariery w wykorzystywaniu...298.

  Ograniczona funkcjonalność Centrów Obsługi...

  Ograniczona funkcjonalność Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Działające w regionach COIE mają bardzo ograniczony zakres funkcji...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...299.

  Brak mobilności w świadczeniu usług informacyjno-konsultacyjnych...

  Brak mobilności w świadczeniu usług informacyjno-konsultacyjnych przez ośrodki COIE. COIE świadczą swoje usługi informacyjne głównie w wymiarze...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...300.

  Rozproszenie działań wspierających internacjonalizację...

  Rozproszenie działań wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw oraz brak instytucji koordynującej. Dostępne instrumenty wsparcia internacjonalizacji...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...301.

  Brak stałego monitoringu przydatności oraz...

  Brak stałego monitoringu przydatności oraz efektywności instrumentów wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Dostępne instrumenty...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...302.

  Rozproszone zasoby informacji na temat dostępnych...

  Rozproszone zasoby informacji na temat dostępnych instrumentów wsparcia oraz problemy z ich bieżącą aktualizacją. Informacje nt. aktualnych instrumentów...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...303.

  Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy:...

  Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: bariera ogólna, wszystkie programy. Zakaz zakupu od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo. Obowiązujące...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...304.

  Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy:...

  Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: bariera ogólna, wszystkie programy. Brak spójnych zasad regulujących łączenie pomocy publicznej...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...305.

  Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy:...

  Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Ryzyko związane ze zmianą zasad kwalifikowalności...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...306.

  Obszar: zasady aplikowania o wsparcie Dotyczy:...

  Obszar: zasady aplikowania o wsparcie Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wymóg składania wniosków o dofinansowanie w dwóch...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...307.

  Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy:...

  Obszar: zasady realizacji projektów Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Brak elastycznych zasad dot. ograniczenia kosztów...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...308.

  Obszar: zasady aplikowania o wsparcie Dotyczy:...

  Obszar: zasady aplikowania o wsparcie Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wymóg zbyt szczegółowych informacji na etapie składania...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...309.

  Obszar: skuteczna informacja i promocja,...

  Obszar: skuteczna informacja i promocja, realizacja zasady partnerstwa. Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...310.

  Obszar: skuteczna informacja i promocja,...

  Obszar: skuteczna informacja i promocja, wsparcie beneficjentów w procesie aplikowania o środki Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...311.

  Obszar: skuteczna informacja i promocja,...

  Obszar: skuteczna informacja i promocja, realizacja zasady partnerstwa Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...312.

  Obszar: skuteczna informacja i promocja

  Obszar: skuteczna informacja i promocja Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Ograniczony dostęp...

  czytaj więcej