Bariery w branży pocztowej

Lista barier związanych z: Bariery w branży pocztowej

wyświetl listę
 • Bariery w branży pocztowej...420.

  Definicja nadawcy masowego

  Definicja nadawcy masowego skreślona w art. 3 pkt. 11 Prawa pocztowego stanowi, że każde nadane, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usługi...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży pocztowej...422.

  Monopol na usługi przekazu świadczeń z...

  Brzmienie przepisu art. 15 ust. 1 pkt. 3 Prawa pocztowego należy ocenić jako niezgodne z prawem Unii Europejskiej oraz naruszające zasady uczciwej konkurencji....

  czytaj więcej
 • Bariery w branży pocztowej...423.

  Potwierdzenie nadania przesyłki o charakterze...

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ich wykładnią w orzecznictwie sądów i organów administracji publicznej tylko potwierdzenie...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży pocztowej...424.

  Opłaty za zwrot przesyłek niedoręczonych...

  Art. 39 ust. 4 Prawa pocztowego nakłada na operatora pocztowego, który zamieścił na przesyłce pocztowej informację potwierdzającą...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży pocztowej...425.

  Dostęp do skrzynek oddawczych na terenach...

  Art. 40 ust. 3  Prawa pocztowego ustanawia dla operatora wyznaczonego prawo, umożliwiające mu, według jego wyboru, montaż własnych skrzynek oddawczych...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży pocztowej...426.

  Dostęp do elementów infrastruktury operatora...

  W Prawie pocztowym przyjęto rozwiązanie najmniej korzystne z punktu widzenia celu wyznaczonego przez III dyrektywę pocztową, tj. rzeczywistego...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży pocztowej...427.

  Uprawnienia UKE w wyborze operatora wyznaczonego...

  Zgodnie z Prawem pocztowym konkurs na operatora wyznaczonego ogłasza Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako: Prezes UKE). Nie wskazano...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży pocztowej...428.

  Udział w funduszu kompensacyjnym

  W art. 113 ust. 4 Prawa pocztowego ustalono udział operatorów pocztowych w funduszu kompensacyjnym na poziomie 2% przychodów z usług wchodzących...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży pocztowej...429.

  Zasady i tryb doręczania pism urzędowych...

  Kolejnym obszarem wymagającym pilnej nowelizacji, stanowiącym poważną barierę w funkcjonowaniu operatorów pocztowych, a zarazem instytucji...

  czytaj więcej